KakaoTalk_20171105_153950757

이지영 청예운 홍보대사

드라마

     2013년 – SBS 세 번 결혼하는 여자

     2012년  – 넝쿨째 굴러온 당신 – 배PD(조연)

     2006년 – MBC 어느 멋진 날

     2006년 – MBC 베스트극장 – 네가 형부가 될 수 없는 오만가지 이유

 

공연

2016년 – 대구 롯데백화점 문화홀- 클래식 융합콘텐츠 가곡드라마 ‘위하여’

2016년 – 예그린씨어터 – 동치미

 

광고 & CF

     2008년 – SK텔레콤 생각대로T

     2007년 – 이롬 황성주생식

     2007년 – 한국야쿠르트 하루야채

     2006년 – 코카콜라

     2006년 – 뉴욕생명

     2006년 – 홈에버

     2006년 – 삼성증권

     2005년 – 박학천 논술교실 – 논술은 역시 박학천이야

     2005년 – 국제전화005

     2005년 – 귀뚜라미보일러 – 아껴도 아껴도 가스비 아까울땐

     2005년 – 국민은행

     2005년 – 페디아슈어드라마

     2005년 – MBC 굳세어라 금순아

     2004년 – 한국투자증권

     2004년 – 우루사

     2004년 – 조흥은행

     2004년 – 한국전력

     2003년 – 신한은행

     2003년 – 페브리즈

     2002년 – 아락실 – 롤러코스터 편

     2000년 – 삼성케녹스

비디오